Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht (2125)

Contactpersoon :Prof. dr. Vincent SAGAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bernard TILLEMAN 
  
Co-titularis :dr. Ann APERS 
 dr. Caroline CAUFFMAN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Evelyne RULAND 
 Mevrouw Evita ANTHONI 
 Mevrouw Flore VAVOURAKIS 
 De heer Frederik VAN DEN ABEELE 
 De heer Ghijsbrecht DEGEEST 
 De heer Jean-Christophe TOP 
 De heer Justin VAN LIEFFERINGE 
 De heer Michael BARBIER 
 Mevrouw Sofie JACOBS 
 De heer Vincent JANSSEN 
 Prof. dr. Vincent SAGAERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Beginselen van het recht (1874) 8,0 stptn
    Verbintenissenrecht (1875) 10,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht32412,010821612,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenVerplicht32412,010821612,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Keuze32412,010821612,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels