Geavanceerde meetmethodes (2140)

Contactpersoon :Prof. dr. Ken HAENEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ken HAENEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jelle VODNIK 
 dr. Melissa VAN LANDEGHEM 
 De heer Michel DE ROEVE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektromagnetisme (0174) 6,0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4,0 stptn
    Mechanica (3322) 6,0 stptn
    Optica (1824) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektromagnetisme (0174) 6,0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4,0 stptn
    Mechanica (3322) 6,0 stptn
    Optics (3761) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysicaVerplicht1626,01626,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysicaKeuze1626,01626,0NeeNeeNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding twinVerbreding1626,01626,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels