Bedrijfstoepassingen in OML (2152)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris BRAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris BRAEKERS 
  
Met medewerking van :dr. Gerard VAN HULZEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Inez PUTTEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Organisatie van productie en diensten (1709) 6,0 stptn
    Supply chain management (1721) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar handelsingenieur - operationeel management en logistiekVerplicht1626,0271356,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor operationeel management en logistiekVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels