Strafrecht in actie (2164)

Contactpersoon :Prof. dr. Bart SPRIET
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bart SPRIET 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Andreo GOORIS 
 Mevrouw Marleen BRINGMANS 
 De heer Sem CAREEL 
 De heer Ward YPERMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Strafrecht en strafprocesrecht (1883) 10,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2e masterjaar in de rechten: rechten - privateVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels