Afgeleide financiële activa (2216)

Contactpersoon :Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Stefan DUCHATEAU 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bedrijfsfinanciering 1 (1737) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master handelsingenieur - accountancy en financiering - finance trackVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor financeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master TEW-AFFKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

master TEW - minor accountancy en financiering - finance trackKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie financeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels