Business Process Analytics (2218)

Contactpersoon :Prof. dr. Mieke JANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Mieke JANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Manal LAGHMOUCH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie informatiesystemenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur optie revisoraatVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels