Methodologie 4 voor masterproef: Masterscriptie (2233)

Contactpersoon :Prof. dr. Tim WUYTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tim WUYTS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Jonas VOORTER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Masterproef: methodologie (2914) 12,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Masterproef: Rechtswetenschappelijk schrijven (3881) 3,0 stptn
    Masterproef: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek (3878) 3,0 stptn
    Methodologie 2 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
    Stage (4137) 3,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    International internship (4265) 6,0 stptn
    Masterproef: Rechtswetenschappelijk schrijven (3881) 3,0 stptn
    Masterproef: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek (3878) 3,0 stptn
    Methodologie 2 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Methodologie 1 voor masterproef: Interdisciplinaire onderzoeksmethoden (4395) 6,0 stptn
    Methodologie 2 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
    Stage (4137) 3,0 stptn
 
Of groep 5
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    International internship (4265) 6,0 stptn
    Methodologie 1 voor masterproef: Interdisciplinaire onderzoeksmethoden (4395) 6,0 stptn
    Methodologie 2 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
Groep 1
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    master in de rechten: overheid en recht 48,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    master in de rechten: rechtsbedeling 48,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    master in de rechten: rechten 48,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de rechten: overheid en rechtVerplicht32412,08181818112,0JaNeeNumeriek
2e masterjaar in de rechten: rechten - corporateVerplicht32412,08181818112,0JaNeeNumeriek
2e masterjaar in de rechten: rechten - privateVerplicht32412,08181818112,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels