Wiskunde voor informatica II (2248)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter VERRAEDT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter VERRAEDT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
 Prof. dr. Sorin POP 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Ansfried JANSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de informaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels