Advanced Image Processing (2265)

Contactpersoon :dr. Jeroen PUT
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Jeroen PUT 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Lode JORISSEN 
 Prof. dr. Nick MICHIELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Image Processing (2169) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica volledig keuzepakket2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)1084,01084,0JaJaNumeriek

master informatica profiel Visual Computing2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels