Cultuurwetenschappen 2 (2325)

Contactpersoon :dr. Elke COUCHEZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Elke COUCHEZ 
  
Co-titularis :Mevrouw Linde VAN DEN BOSCH 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Cultuurwetenschappen 1A (3680) 3,0 stptn
    Cultuurwetenschappen 1B (3681) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels