Humane wetenschappen 2 (2327)

Contactpersoon :dr. Chris BESSEMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann PETERMANS 
  
Co-titularis :dr. Chris BESSEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels