Cultuurwetenschappen 3 (2338)

Contactpersoon :Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. arch. Barbara ROOSEN 
 dr. arch. Karen LENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Cultuurwetenschappen 1A (3680) 3,0 stptn
    Cultuurwetenschappen 1B (3681) 4,0 stptn
    Ontwerpmethodiek 1 / Inleiding in onderzoek (2309) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Cultuurwetenschappen 2 (2325) 5,0 stptn
    Humane wetenschappen 2 (2327) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels