Cultuurwetenschappen 5 (2354)

Contactpersoon :Arch. Dimitri MINTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Dimitri MINTEN 
  
Co-titularis :dr. arch. Karen LENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Cultural Sciences 4 (3443) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen studio cultuurKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels