Bouwrecht / Beroepsethiek (2356)

Contactpersoon :De heer Tom DE GENDT
  
Coördinerend verantwoordelijke :De heer Tom DE GENDT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sarah SCHOENMAEKERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels