Masterproef / Scriptie (2367)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 Prof. dr. Jan VANRIE 
 Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
 Prof. dr. Kris PINT 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 dr. arch. Barbara ROOSEN 
 Prof. dr. Bie PLEVOETS 
 dr. Elke COUCHEZ 
 Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 Mevrouw Iris BEULS 
 Mevrouw Josymar RODRIGUEZ ALFONZO 
 dr. arch. Karen LENS 
 Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS 
 Mevrouw Marie MOORS 
 dr. Micheline PHLIX 
 Prof. dr. Mieke VANDENBROUCKE 
 Mevrouw Mirte CLERIX 
 Arch. int. arch. Peter FIRMAN 
 Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 
 dr. ir. ing. Robrecht KEERSMAEKERS 
 dr. arch. Ruth STEVENS 
 De heer Sander LAMBRIX 
 Arch. Stefanie WECKX 
 Arch. Vincent MACRIS 
 Prof. dr. ir. arch. Wine FIGEYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Inleiding scriptie (2351) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Onderzoeksmethodologie (3941) 4,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de architectuur 180,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de architectuurVerplicht1626,081816,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels