Schetsen 1A (2383)

Contactpersoon :Arch. Jan BASTIAENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Jan BASTIAENS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Aarnoud DE RYCKER 
 Arch. Katrien RAEDTS 
 De heer Sander LAMBRIX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,040413,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels