Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) (2395)

Contactpersoon :Int. arch. Lieve WERCKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Int. arch. Lieve WERCKX 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. arch. Karen LENS 
 dr. ir. arch. Remco ROES 
 Arch. Stan JACOBS 
 Int. arch. Werner ALBERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ontwerpstudio initiatie ruimte en ontwerpmethodiek (2381) 9,0 stptn
    Ontwerpstudio wonen en ontwerpmethodiek (2389) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht2439,02439,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels