Actualia scenografie en retail design (2413)

Contactpersoon :Prof. dr. Katelijn QUARTIER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
  
Co-titularis :Mevrouw Edith GRUSON 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Elisa SERVAIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Geschiedenis van de interieurarchitectuur (2399) 3,0 stptn
    Menswetenschappen 2 (2405) 3,0 stptn
    Semiotiek van kunst en ruimte (2398) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels