Constructie en materiaalleer retail design (2415)

Contactpersoon :Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Comfort en energie 2 (2407) 3,0 stptn
    Constructie en materiaalleer 2A (2401) 3,0 stptn
    Constructie en materiaalleer 2B (2408) 3,0 stptn
    Structuren en ruwbouw (2393) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels