Actualia meubel/wonen en herbestemming (2418)

Contactpersoon :Prof. Asli CICEK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Asli CICEK 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bie PLEVOETS 
 dr. arch. Karen LENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Filosofie van het wonen (2406) 3,0 stptn
    Geschiedenis van de interieurarchitectuur (2399) 3,0 stptn
    Semiotiek van kunst en ruimte (2398) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels