Masterscriptie (2424)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann PETERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann PETERMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 Prof. dr. Jan VANRIE 
 Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. Asli CICEK 
 Prof. dr. Bie PLEVOETS 
 dr. Elisa SERVAIS 
 Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
 Prof. dr. Kris PINT 
 dr. Micheline PHLIX 
 De heer Sander LAMBRIX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
Groep 1
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de interieurarchitectuur 180,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    schakelprogramma master in de interieurarchitectuur 48,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuur 39,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de interieurarchitectuurVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels