Ontwerpstudio en seminarie herbestemming (2428)

Contactpersoon :Prof. ir. arch. Nikolaas VANDE KEERE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. ir. arch. Nikolaas VANDE KEERE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Guillem PONS ROS 
 Mevrouw Linde VAN DEN BOSCH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ontwerpstudio herbestemming (2417) 9,0 stptn
    Ontwerpstudio meubel en wonen (2411) 9,0 stptn
    Ontwerpstudio retail design (2414) 9,0 stptn
    Ontwerpstudio scenografie (2409) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de interieurarchitectuurKeuze32412,032412,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen studio ontwerpenKeuze32412,032412,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels