Gezondheidszorgorganisatie en -beleid (2521)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter FEYS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter FEYS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bruno BONNECHERE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 De heer Jan VALY 
 dr. Liselot THIJS 
 De heer Tim NEMETH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,027543,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels