Gevorderde principes in de musculoskeletale revalidatie (2525)

Contactpersoon :Prof. dr. Sarah MICHIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sarah MICHIELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Lotte JANSSENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An-Sofie NULENS 
 De heer Bart BILLIET 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 dr. Joeri CALSIUS 
 Prof. dr. Johan BELLEMANS 
 De heer Koen SOUVERIJNS 
 Prof. dr. Kristoff CORTEN 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 De heer Philippe QUETIN 
 De heer Steven MENTENS 
 dr. Thomas MATHEVE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Pathologie, diagnostiek en revalidatie van de wervelkolom (2964) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels