Ingenieur en maatschappij 2B (2612)

Contactpersoon :Mevrouw Marijn STRAETEMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Marijn STRAETEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Ingenieur en maatschappij 1A (2575) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ingenieur en maatschappij 1B (2576) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanicaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - informaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels