Toegepaste materiaalkunde (2658)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Albert VAN BAEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Albert VAN BAEL 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Koen LIBENS 
 ing. Pol VANWERSCH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Materiaalkunde en productietechnologie 2 (4067) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Materiaalkunde schakel (4373) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanica- optie ontwerp & productieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels