Wiskunde 2 schakel (2828)

Contactpersoon :De heer Andy SNOECX
  
Coördinerend verantwoordelijke :De heer Andy SNOECX 
  
Co-titularis :dr. Giovanni VANROELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Wiskunde 1 schakel (2829) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW informatica - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie - gemeenschappelijk - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels