Beleidsproject (2877)

Contactpersoon :Prof. dr. Samantha BIELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Samantha BIELEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Diego VAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Beleidsevaluatie (3406) 6,0 stptn
    Methods in Impact Assessment (2211) 6,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-BMVerplicht1626,0121506,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels