Statistiek schakel (2915)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 
  
Co-titularis :dr. Giovanni VANROELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW informatica - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie - gemeenschappelijk - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels