Chemie voor levenswetenschappen 2 (2920)

Contactpersoon :Prof. dr. Els CARTUYVELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Els CARTUYVELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Benjamin OTTENBOURGS 
 Mevrouw Monique REYNDERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels