Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom ARTOIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Brigitte VANACKEN 
 Mevrouw Dominika TYLUS 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Jana DECKERS 
 De heer Kris KUNNEN 
 Mevrouw Liesa ENGELEN 
 Mevrouw Maartje VANGENEUGDEN 
 dr. Michiel LATHOUWERS 
 De heer Stijn VOS 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels