Van metabolisme tot systeembiologie (2923)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Klaartje PELLENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sorin POP 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Brigitte VANACKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann CUYPERS 
 dr. Annelies AGTEN 
 Prof. dr. Christel FAES 
 Mevrouw Ingeborg PECQUEUR 
 Mevrouw Jolien VAN HAARLEM 
 dr. Karolien BIJNENS 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels