Methoden en statistiek (2937)

Contactpersoon :Prof. dr. Thomas NEYENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Thomas NEYENS 
  
Co-titularis :dr. Lisa HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Leyla KODALCI 
 De heer Martijn BOLLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze1084,01084,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze1084,01084,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels