Inleiding tot kwantumchemie (2938)

Contactpersoon :Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Fysische chemie: inleiding (0258) 5,0 stptn
    Mechanica en energieoverdracht (0262) 5,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3051) 5,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (0256) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische thermodynamica (3310) 3,0 stptn
    Mechanica en energieoverdracht (0262) 5,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307) 6,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (0256) 4,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische thermodynamica (3988) 5,0 stptn
    Mechanica en energieoverdracht (0262) 5,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307) 5,0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (3989) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de chemieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels