Pathologie, diagnostiek en revalidatie van de wervelkolom (2964)

Contactpersoon :Prof. dr. Lotte JANSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lotte JANSSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Mevrouw Anne SCHROYEN 
 Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 Prof. dr. Anouk AGTEN 
 De heer Bram VANHEES 
 Mevrouw Charlotte AMERIJCKX 
 Prof. dr. Kristof SMEETS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 dr. Nina GOOSSENS 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 De heer Steven MENTENS 
 dr. Thomas MATHEVE 
 De heer Valentin SCHROYEN 
 Mevrouw Veraline VANHOLST 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum2439,02439,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels