Thermische motoren (2974)

Contactpersoon :ing. Sofie KNOOPS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Wim DEFERME 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: energie- elektrotechniekOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: elektromechanicaOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels