Portfolio (2990)

Contactpersoon :Prof. dr. Chris BURTIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Chris BURTIN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
exchange revalidatie en kinesitherapieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange revalidatie en kinesitherapieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels