Klinische bachelorproef (3077)

Contactpersoon :Prof. dr. Monique VAN ERUM
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Monique VAN ERUM 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen DUCHATEAU 
 De heer David REYNAERTS 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 Mevrouw Lieve OPSTEYN 
 Mevrouw Ruth VAELEN 
 Mevrouw Sofie FAVOREEL 
 De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Integratieblok geriatrische revalidatie (3076) 9,0 stptn
    Kinesitherapeutisch handelen vanuit GGZ-perspectief (3243) 9,0 stptn
    Klinische exploratie (3074) 3,0 stptn
    Neurologische revalidatie (2962) 9,0 stptn
    Pathologie, diagnostiek en revalidatie van de wervelkolom (2964) 9,0 stptn
    Pediatrische revalidatie (2963) 9,0 stptn
    Revalidatie van cardiorespiratoire en inwendige aandoeningen (2961) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum813,0191919243,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels