Masterproef deel 2 (3086)

Contactpersoon :Prof. dr. An NEVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert WETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An NEVEN 
 Prof. dr. Tom BRIJS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Masterproef deel 1 (3085) 12,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Master in de mobiliteitswetenschappenKeuze48618,048618,0JaNeeNumeriek

Master in de mobiliteitswetenschappenKeuze48618,048618,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels