Biofysica (3119)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan D'HAEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan D'HAEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL 
 Prof. dr. Virginie BITO 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram BIJNENS 
 De heer Jeroen PROOTH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels