Moleculaire celbiologie (3126)

Contactpersoon :Prof. dr. Michael PORCU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Michael PORCU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Karen SMEETS 
 Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Brigitte VANACKEN 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Frank VAN BELLEGHEM 
 Prof. dr. Hannelore BOVE 
 dr. Karolien BIJNENS 
 Prof. dr. Marcel AMELOOT 
 Mevrouw Margo WITTERS 
 dr. Rik VERDONCK 
 Mevrouw Thessa VAN PEE 
 Mevrouw Veerle LEMMENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie optie moleculaire & biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels