Mediterrane veldstage (3139)

Contactpersoon :Prof. dr. Natalie BEENAERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Natalie BEENAERTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan COLPAERT 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biologie van de ongewervelde dieren (2924) 8,0 stptn
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 8,0 stptn
    Diversiteit van de gewervelde dieren (3122) 4,0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4,0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8,0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 8,0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 4,0 stptn
    Mariene stage en veldwerk (3124) 7,0 stptn
    Morfologie en fysiologie van de hogere planten (3120) 7,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biologie van de ongewervelde dieren (3456) 9,0 stptn
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 5,0 stptn
    Diversiteit van de gewervelde dieren (3122) 4,0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4,0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8,0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7,0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 3,0 stptn
    Mariene stage en veldwerk (3124) 7,0 stptn
    Morfologie en fysiologie van de hogere planten (3120) 4,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1 (4117) 5,0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 2 (4430) 4,0 stptn
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 5,0 stptn
    Diversiteit van de gewervelde dieren (3122) 4,0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4,0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8,0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7,0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 3,0 stptn
    Mariene stage en veldwerk (3124) 4,0 stptn
    Morfologie en fysiologie van de hogere planten (3120) 4,0 stptn
    Veldkennis (4118) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuze aanvullingKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels