Analyse 2 (3190)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter VERRAEDT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter VERRAEDT 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram LENTJES 
 dr. Maikel BOSSCHAERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels