Design & Build Studio (3204)

Contactpersoon :Arch. Frank VANDEN ECKER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Frank VANDEN ECKER 
  
Co-titularis :Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Bart MOORS 
 Prof. dr. ir. arch. Wine FIGEYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3B (3800) 4,0 stptn
    Materiaalleer 3 (3287) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bouwfysica (2661) 5,0 stptn
    Gebouwen (4048) 4,0 stptn
    Structuurmechanica 1 (2840) 5,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bouwfysica (2661) 5,0 stptn
    Coding & Scripting schakel (4293) 3,0 stptn
    Structuurmechanica 1 (2840) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: bouwkundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels