Eindproject (3208)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart CLEUREN 
 Prof. dr. Filippo MORINI 
 Prof. dr. Hans-Gerd BOYEN 
 Prof. dr. Jean MANCA 
 Prof. dr. Ken HAENEN 
 Prof. dr. Milos NESLADEK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Experimentele technieken (1422) 6,0 stptn
    Geavanceerde meetmethodes (2140) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Experimentele technieken (3476) 8,0 stptn
    Geavanceerde meetmethodes (2140) 6,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de fysica 120,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica en sterrenkundeVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek

voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor wiskundeVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek

exchange fysicaKeuze2439,02439,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels