Algemene economie (3266)

Contactpersoon :Prof. dr. Sarah CREEMERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sarah CREEMERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Myriam VANBEUREN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte ADRIAENSENS 
 Mevrouw Linda PHILIPPETH 
 Mevrouw Lotte BOOSTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding economie BVerbreding1626,0813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels