Accounting (3267)

Contactpersoon :De heer Guy WALRAEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :De heer Guy WALRAEVENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien DE VOS 
 dr. Vanessa NAEGELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: andere opleidingenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba logistiek managementVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba marketingVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels