Bedrijfsscan (3280)

Contactpersoon :dr. Laura HOEKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Laura HOEKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Cato THOMMIS 
 Mevrouw Charlotte ADRIAENSENS 
 dr. Maarten COLSON 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Financiële analyse (3276) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,015663,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels