Portfolio en ontwerpersidentiteit (3285)

Contactpersoon :dr. ir. arch. Remco ROES
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. ir. arch. Remco ROES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Edith GRUSON 
 Arch. int. arch. Gitte HARZE 
 Arch. Jan BASTIAENS 
 Prof. int. arch. Johannes KLAPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Beelding 2A (3068) 3,0 stptn
    Beelding 2B (3069) 3,0 stptn
    Computer Aided Architectural Design 2A (2396) 3,0 stptn
    Computer Aided Architectural Design 2B (2404) 3,0 stptn
    Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) (2395) 9,0 stptn
    Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 2) (2402) 9,0 stptn
    Schetsen 2A (2397) 3,0 stptn
    Schetsen 2B (2403) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels