Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VALKENBORG
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VALKENBORG 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram LENTJES 
 dr. Maikel BOSSCHAERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,0542,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels